Padoms

Adventas vainags

  • Ziņo twitter.com
  • Pasaki Draugiem
  • Sūti uz facebook.com

 

Vārds “advents” no latīņu valodas tulkojumā nozīmē ‘atnākšana’. Cicerons (106–43 p.m.ē.) ar šo vārdu apzīmēja karavadoņa ienākšanu pilsētā ar lielu spēku.

Mūsdienās adventa laiks ir klusēšanas un pārdomu periods četras nedēļas pirms Ziemassvētkiem. Tā galvenais simbols – adventa vainags apļa formā – simbolizē mūžību un vienotību, četras sveces – četras nedēļas, četrus pakāpienus ceļā uz Ziemassvētkiem.

Adventa vainaga reliģiski simboliskā nozīme ir himna dzīvības noslēpumam, himna Kristum, kurš nāk, lai uzvarētu tumsu un nāvi. Vainaga apļa forma simbolizē mūžību un vienotību. Vēl viens skaidrojums – vainaga apļa jeb gredzena forma ir kā uzticības zīme Dievam un viņa apsolījumiem. Priežu vai egļu zari, ko izmanto, pinot vainagus, vienmēr ir zaļi, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību. Šie zaļie zari kristiešiem atsauc atmiņā Jēzus ieiešanu Jeruzalemē, kad viņu uzņēma kā pravieti un karali.

Sveces gaisma iezīmē gaismas ienākšanu tumsībā, un ar katru brīdi, ar katru nedēļu gaismas kļūst arvien vairāk. Katrai no četrām svecēm adventa vainagā ir sava nozīme: pirmā tiek saukta par pravieša sveci (cerība, kas ir Kristus), otrā ir Betlēmes svece (universālais aicinājums uz pestīšanu), trešā – ganiņu svece (prieks) un ceturtā – eņģeļu svece (mīlestība).

Adventa krāsa ir violetā, kas savukārt norāda uz to, ka gaidāms ķēniņš, un arī iezīmē gavēņu laiku.

Savukārt jaukas un vieglas idejas pašiem sava adventes vainaga tapšanai atradīsiet šeit:

https://www.pinterest.com/pieGalda/adventes-vainagi/

Komentāri: