NOTEIKUMI – DISTANCES LĪGUMS

SIA “satura darbnīca TAPT” interneta vietnes piegalda.lv izmantošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi

 

Iegādājoties produktus mājaslapā, Pircējs  automātiski piekrīti noteikumiem un nosacījumiem, kas saistīti ar šo vietni.

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Interneta vietnes https://piegalda.lv/ (turpmāk – interneta vietne) īpašnieks ir SIA “satura darbnīca TAPT” (turpmāk –

Izdevniecība).

1.2. Izdevniecības rekvizīti:

1.2.1. reģistrācijas numurs: 40103318130;

1.2.2. juridiskā adrese: Skautu 43, Jūrmala, LV-2008

1.2.3. faktiskā adrese: Nometņu iela 18, Rīga, LV-1048

1.3. Izdevniecības klientu servisa kontakti:

1.3.1. biroja adrese: Nometņu iela 18, Rīga, LV-1048

1.3.2. tālr.: +37126655081;

1.3.3. e-pasti: par abonēšanu – abon[email protected], par citiem jautājumiem – [email protected]

1.4. Interneta vietni izdevniecība izmanto kā masu informācijas līdzekli, kā struktūrvienību preču un pakalpojumu tirdzniecībai, kā arī, lai informētu apmeklētājus par Izdevniecības darbību un piedāvājumiem.

1.5. Interneta vietne ir Izdevniecības struktūrvienība, kurā apmeklētāji (fiziskas un juridiskas personas) var saņemt sekojošus pakalpojumus (turpmāk –pakalpojumi):

1.5.1. abonēt Izdevniecības izdotos periodiskos izdevumus;

1.5.2. pirkt Izdevniecības izdotās grāmatas un periodisko izdevumu atsevišķus numurus

1.5.3. pieteikties uz Izdevniecības rīkotajiem pasākumiem.

1.6. Papildus šiem noteikumiem, uz interneta vietnes apmeklētājiem, klientiem, to darbībām un savstarpējām attiecībām var attiekties arī sekojošie normatīvie dokumenti:

1.6.1. Izdevniecības Privātuma politika;

1.6.2. citi noteikumi (tajā skaitā trešo pušu izdotie), par kuriem apmeklētājs tiek informēts interneta vietnes lietošanas ietvaros.

1.7. Interneta vietni ir iespējams izmantot ar jebkuru ierīci, kurai ir piekļuve internetam caur interneta pārlūka programmatūru. Lai varētu pilnvērtīgi nodrošināt interneta vietnes lietošanu (tajā skaitā piekļūt periodisko izdevumu digitālajām versijām), apmeklētājam nepieciešama interneta pārlūka programmatūra, kas atbilst šādām minimālajām prasībām:

1.7.1. Windows vidē;

1.7.2. Linux vidē;

1.7.3. iOS vidē;

1.7.4. Android vidē.

1.8. Pirms jebkuru Izdevniecības pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas, klientam rūpīgi jāiepazīstas ar šiem noteikumiem.

 

  1. Līguma noslēgšana

2.1. Interneta vietnē apmeklētājs var izvēlēties preces un  pakalpojumus, kurus vēlas iegādāties ar interneta vietnes starpniecību.

2.2. Izdevniecības preces un pakalpojumus klients var arī iegādāties, sazinoties ar Izdevniecības klientu servisu.

2.3. Līguma noslēgšanas posmi:

2.3.1. preces  vai pakalpojuma izvēle (periodiskā izdevuma nosaukums, abonēšanas periods, preču izvēle un to daudzumu noteikšana);

2.3.3. pirmslīguma informācijas saņemšana (patērētājiem);

2.3.4. pasūtījuma apstiprināšana;

2.3.5. samaksas veikšana un saņemšana;

2.3.6. līguma noslēgšana un apstiprinājums par līguma noslēgšanu.

2.4. Distances līguma noslēgšana

2.4.1. Ja klients ir patērētājs, tiek slēgts distances līgums starp Izdevniecību un Pircēju, kas iesniedz pasūtījumu un veic pirkumu interneta vietnē www.piegalda .lv vai ar citiem distances saziņas līdzekļiem.

2.4.2. Distances līguma nosacījumi neattiecas uz tiem pirkumiem, kas izdarīti Izdevniecības birojā klātienē.

2.4.3. Pirms distances līguma noslēgšanas klientam skaidri un saprotami tiek sniegta nepieciešamā pirmslīguma informācija, kas ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa.

2.4.4. Pirmslīguma informācija sastāv no:

2.4.4.1. speciālās daļas:

2.4.4.1.1. izvēlētās preces un pakalpojumi un to galvenās īpašības, tajā skaitā līguma termiņš (abonēšanas periods);

2.4.4.1.2. pilna pakalpojuma cena, ieskaitot nodokļus un nodevas;

2.4.4.1.3. piegādes izdevumi vai citi izdevumi, ja tiek veikts abonements uz adresi ārpus Latvijas Republikas;

2.4.4.2. vispārīgās daļas, kas ir šie noteikumi daļā, kas attiecas uz konkrēto Izdevniecības pakalpojumu un nosaka sekojošo:

2.4.4.2.1. maksāšanas, pakalpojuma izpildes noteikumi, piegādes termiņi;

2.4.4.2.2. informācija par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, kā arī par gadījumiem, kad patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, vai informācija par apstākļiem, kādos patērētājs zaudē atteikuma tiesības;

2.4.4.2.3. patērētāja tiesības, ja pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem un sūdzību izskatīšanas kārtība;

2.4.4.2.4. digitālā satura un tā izmantošanas īpašības (funkcionalitāte), tai skaitā tehniskās aizsardzības pasākumi, kā arī būtiska informācija par digitālā satura savietojamību ar aparatūru un programmatūru.

2.4.5. Ja pasūtījums tiek noformēts caur interneta vietni, speciālā daļa tiek norādīta interneta pārlūkā. Gadījumā, ja pasūtījums tiek noformēts ar citiem saziņas līdzekļiem, šī informācija tiek sniegta mutiski vai ar e-pasta starpniecību vai ietverta rēķina informācijā.

2.4.6. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas tiek noslēgts (stājas spēkā) distances līgums. Pēc līguma noslēgšanas tiek sniegts apstiprinājums par līguma noslēgšanu un nodrošināta iespēja pirmslīguma informāciju saglabāt ērtā formā vai izdrukāt.

 

  1. Norēķinu kārtība

3.1. Interneta vietnē pakalpojumu cenas, pieejamās atlaides un to iegūšanas nosacījumi tiek norādīti nepārprotamā formātā, Eiro valūtā, ieskaitot nodevas un nodokļu maksājumus. Ja ir kādas papildu izmaksas, tās tiek skaidri norādītas pirms pasūtījuma noformēšanas.

3.2. Par pirkumu var norēķināties sekojošos veidos:

3.2.1. ar maksājuma kartēm Eurocard/MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron;

3.2.2. bank-link maksājumu Swedbank klientiem;

3.2.3. samaksājot rēķinu ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā. Maksājumā obligāti jānorāda rēķina numurs un maksājums veicams līdz datumam, kas norādīts rēķinā;

3.2.4. Izdevniecības klientu servisā, norēķinoties ar karti karšu terminālā.

3.3. Brīdinām, ka, veicot rēķina apmaksu atkarībā no izvēlētā apmaksas veida un vietas, no klienta var tikt iekasēta maksa par rēķina summas apmaksas transakcijas veikšanu. Komisijas maksas lielumu nosaka konkrētā pakalpojuma sniedzējs. Izdevniecība neatbild par tās lielumu. Lūdzam klientus izvēlēties sev izdevīgāko norēķinu veidu.

 

  1. Atteikuma tiesības

4.1. Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas par pakalpojumu sniegšanu.

4.2. Pērkot preci, pircējam ir tiesības atteikties no tās, 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam e-pastu uz [email protected] un minot  pasūtījuma numuru un preces atgriešanas iemeslus.  Pēc vēstules saņemšanas, Izdevējs sazinās ar Pircēju, lai vienotos vai atgriezt naudu par pasūtījumu pilnā apmērā vai aizstāt bojāto preci ar citu tās analogu.

4.2.1. Ja prece piegādāta ar defektu, e-pastā jāpievieno foto.

4.2.2 Saņemot atgriezto preci, ja Pircējs to pieprasa, Izdevniecība pārskaita pirkuma summu uz Pircēja norādīto kontu 30 kalendāro dienu laikā vai , ja panākta vienošanās par preces aizstāšanu – nosūta Pircējam jaunu preces analogu. Šādā gadījuma visus Sūtīšanas izdevumus sedz Izdevniecība.

4.2.3. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

4.2.4.Izskatot pretenziju, atbilde tiek sniegta 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

4.3. Veicot abonēšanu vai iegādājoties pakalpojumu , kura norises datums ir atteikuma tiesību izmantošanas laikā, patērētājs pieprasa uzsākt pakalpojuma sniegšanu atteikuma tiesību izmantošanas laikā. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs maksā Izdevniecībai summu, kas attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai brīdī, kad patērētājs informē Izdevniecību par atteikuma tiesību izmantošanu.

4.3.1. Patērētājam atteikuma tiesību nav šādos gadījumos:

4.3.1.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām un patērētājs pie pasūtījuma apstiprināšanas ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā

izpildīts;

4.3.1.2. līgums noslēgts par pasākumu un patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības divas darba dienas vai īsākā laika posmā pirms pakalpojuma sniegšanas datuma;

4.3.1.3. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu pie pasūtījuma apstiprināšanas.

 

  1. Pretenziju izskatīšanas kārtība

5.1. Gadījumā, ja ir noslēgts līgums ar patērētāju, par pakalpojumu kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām un Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām. Citos gadījumos iesniegtās pretenzijas tiek risinātas savstarpējo pārrunu ceļā.

5.2. Pretenzijas iesniedzamas elektroniski (par abonēšanu – [email protected], par citām precēm un pakalpojumiem  – [email protected]) vai rakstveidā nosūtot vai iesniedzot Izdevniecībai tās faktiskajā adresē.

5.3. Ja patērētājs nepiekrīt sūdzības atzīšanai par nepamatotu, patērētājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Izdevniecībai rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu, kā arī strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. Papildu informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanasprocess,

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretajustridu-risinataju-datubaze

5.4. Ja vienošanās starp pusēm netiek panākta un netiek izmantotas ārpustiesas strīdu risināšanas iespējas, strīds nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.5. Pretenzijas par abonementu

5.5.1. Pretenziju par bojātu, nepiegādātu vai laikus nepiegādātu izdevumu var iesniegt Izdevniecības klientu servisam – 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no tā izsūtīšanas un piegādes uzsākšanas brīža.

5.5.2. Pēc pretenziju saņemšanas, tā tiks nosūtīta piegādātājam, kas iespējami īsākā laikā novērsīs problēmu. Nepieciešamības gadījumā Izdevniecība lūgs klientam papildu informāciju. Izdevniecības klientu serviss informēs klientu par risinājumiem pretenzijas novēršanai.

5.5.3. Ja periodiskā izdevuma abonements ir noformēts pie cita pakalpojuma sniedzēja, piemēram, VAS „Latvijas Pasts”,  klientam jāsazinās ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja klientu servisu, lai izteiktu pretenziju par bojātu, nepiegādātu vai

laikus nepiegādātu izdevumu.

 

  1. Abonēšanas pakalpojumi

6.1. Izdevniecības periodisko izdevumu abonementus var iegādāties interneta vietnē reģistrētie lietotāji vai atsevišķi sazinoties ar Izdevniecības klientu servisu.

6.2. Izdevniecības periodiskie izdevumi, to saturs un elementi ir ar autortiesībām un citam intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargāti objekti. Izdevniecības periodiskie izdevumi, to saturs un elementi, satura tālāka pārdošana, kopēšana, pavairošana vai jebkāda citāda komerciāla izmantošana bez iepriekšējas rakstveida vienošanās ar Izdevniecību ir aizliegta. Šī noteikuma pārkāpuma gadījumā pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta, kā arī klientam iestājas civiltiesiskā atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.3. Abonementu noformēšana

6.3.1. Interneta vietnē ir iespējams abonēt Izdevniecības izdoto periodisko izdevumu drukātās versijas tikai ar piegādi uz adresi, kas ir VAS “Latvijas Pasts” adrešu reģistrā. Lai abonētu periodiskos izdevumus uz adresi, kas nav VAS “Latvijas Pasts” adrešu reģistrā (t.sk. atrodas

ārpus Latvijas Republikas teritorijas), nepieciešams sazināties ar klientu servisu.

6.3.2. Izsakot piedāvājumu distances līguma noslēgšanai, klientam jāsniedz Izdevniecībai precīza un patiesa informācija, lai nodrošinātu periodisko izdevumu piegādi un saziņu ar klientu pēc nepieciešamības:

6.3.2.1. drukāto periodisko izdevumu abonēšanai:

6.3.2.1.1. periodisko izdevumu nosaukums un abonēšanas periods;

6.3.2.1.2. abonenta vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas nr.;

6.3.2.1.3. piegādes adrese;

6.3.2.1.4. telefona numurs, e-pasts.

6.3.3. Noformētajā abonementa periodā Izdevniecībai ir tiesības klientam uz norādīto e-pasta adresi nosūtīt informāciju par Izdevniecības periodiskajiem izdevumiem un to saturu.

6.4. Žurnāla “Pie galda!” drukātās versijas piegāde:

6.4.1. Abonētos drukātos periodiskos izdevumus Latvijas teritorijā piegādā VAS „Latvijas Pasts”.  Piegādes cena ir iekļauta abonēšanas cenā.

6.4.2. Ja tiek norādīta nekorekta vai VAS “Latvijas Pasts” adrešu reģistrā neesoša piegādes adrese, Izdevniecība patur tiesības klientam prasīt segt izmaksas, kas saistītas ar adreses korekciju vai piegādes traucējumiem.

6.4.3. Abonētos drukātos periodiskos izdevumus ārpus Latvijas teritorijas Izdevniecība piegādā ar VAS „Latvijas Pasts” sūtījumiem kā vienkāršo bandroli. Drukāto izdevumu abonēšanas cenai tiks piemērota papildus piegādes un apstrādes izmaksas, ko nosaka VAS Latvijas Pasts” spēkā

esošie tarifi. Par abonēšanas iespējām un cenām ārpus Latvijas teritorijas iespējams uzzināt, sazinoties ar Izdevniecības klientu servisu.

6.4.4. Žurnāla “Pie galda” provizoriskie piegādes laiki: – 6 x gadā – februāra, aprīļa, jūnija, augusta, oktobra, decembra pirmajā vai otrajā nedēļā;

6.4.5. Ja drukātie periodiskie izdevumi abonēti ar piegādes adresi ārpus Latvijas teritorijas, tad tie tiek piegādāti atbilstoši piegādātāja VAS „Latvijas Pasts” nosacījumiem un termiņiem.

6.4.6. Abonēto drukāto versiju piegāde tiek nodrošināta tikai pastkastītēs, kas ir normālā tehniskā stāvoklī (slēdzamas, nedeformētas) un kas atrodas pastniekam brīvi pieejamā vietā. Pretējā gadījumā pretenzijas par piegādi netiek pieņemtas.

6.4.7. Klienta pienākums ir sniegt Izdevniecībai izdevumu piegādei nepieciešamo informāciju (durvju kodi, u.t.t.). Pretējā gadījumā piegāde netiek veikta un pretenzijas netiek pieņemtas.

6.5. Abonementa pāradresācija

6.5.1. Ja abonements ir noformēts Izdevniecības redakcijā vai interneta vietnē, sazinieties ar Izdevniecības klientu servisu, lai pieteiktu pāradresāciju. Pāradresācija tiek piemērota nākamajai piegādei, ņemot vērā periodisko izdevumu ražošanas un piegādes grafiku.

6.5.2. Ja periodiskā izdevuma abonements ir noformēts pie cita pakalpojuma sniedzēja, piemēram, VAS „Latvijas Pasts”, klientam jāsazinās ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja klientu servisu.

6.5.3. Par periodiskā izdevuma pāradresāciju var tikt pieprasīta samaksa atbilstoši pakalpojuma sniedzēja noteiktajai pāradresēšanas pakalpojuma cenai.

6.6. Abonementa pagarināšana

6.6.1. Tuvojoties klienta interneta vietnē www.piegalda.lv noformētajam abonementa termiņa noslēgumam, Izdevniecība nosūta informāciju par abonementa termiņa noslēgumu un iespēju noformēt tālāku abonementu interneta vietnē vai Izdevniecības klientu servisā.

6.6.2. Tuvojoties klienta abonementa termiņa noslēgumam, Izdevniecība sazinās ar klientu pa norādīto kontakttālruni vai e-pastu, lai noskaidrotu klienta viedokli par tālāku abonementu. Izdevniecībai ir tiesības nosūtīt uz klienta e-pastu vai kontaktadresi sagatavotu piedāvājumu

par tālāku abonementu.

6.7. Abonementa pārtraukšana

6.7.1. Klients var atteikties no drukāto izdevumu abonementa un tas tiek anulēts no tuvākā iespējamā datuma. Tuvākā iespējamā datuma noteikšanai tiek ņemts vērā preses izdevumu ražošanas un piegādes grafiks.

6.7.2. Ja klients izvēlas atteikties no abonementa, pirms ir pagājis apmaksātais abonementa periods, tad ir jānosūta abonenta parakstīts iesniegums Izdevniecības klientu servisam. Iesniegumā jānorāda abonētā izdevuma nosaukums, klienta vārds un uzvārds vai juridiskai personai

nosaukums un reģistrācijas nr., precīza piegādes adrese, klienta banka un bankas konts.

6.7.3. Divu nedēļu laikā tiek izskatīts saņemtais iesniegums. Klients tiek informēts par termiņu, ar kādu preses izdevuma abonements tiek anulēts, kā arī naudas summas apmērs, kas tiks pārskaitīta uz iesniegumā norādīto kontu.

6.7.4. Izdevniecība, ņemot vērā preses piegādātāju noteikto abonementu anulācijas cenu, pārskaita naudas atlikumu par nepiegādātajiem preses izdevumiem. Nauda par jau saņemtajiem preses izdevumiem netiek atmaksāta.

6.7.5. Ja piegādes pakalpojumu sniedzējs VAS „Latvijas Pasts” maina tarifus, izdevniecība patur tiesības pārtraukt piegādāt noformētu abonementu un pārskaita klientam naudas atlikumu par nepiegādātajiem preses izdevumiem.

6.7.6. Ja kādu iemeslu dēļ tiek pārtraukts izdot abonēto preses izdevumu, klientam tiek atgriezta proporcionāla nepiegādāto izdevumu naudas summa.

 

  1. Noslēguma noteikumi

7.1. Izdevniecība var nosūtīt klientam individuālus elektroniskus vai cita veida paziņojumus, kas saistīti ar interneta vietnes lietošanu, it īpaši, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstošu un drošu interneta

vietnes lietošanu.

7.2. Izdevniecība var jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt klientam piekļuvi interneta  vietnei vai klienta profilam, ja klients vai trešā persona, kas izmanto klienta datus, pārkāpj noteikumus, Izdevniecības norādījumus vai normatīvos aktus, vai Izdevniecībai par to ir pamatotas aizdomas. Distances līguma pārtraukšana tiek atrunāta distances līguma noteikumos.

7.3. Izdevniecība var jebkurā brīdī un jebkurā apjomā pārtraukt, ierobežot vai grozīt interneta vietnes darbību, ja tas nepieciešams interneta vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem, par to informējot klientus interneta vietnē, vai atsevišķos gadījumos – individuāli.

7.4. Izdevniecība var jebkurā laikā izdarīt grozījumus šajos noteikumos (it īpaši, ja tas saistīts ar interneta vietnes izmaiņām vai modernizācijas), kuri stājas spēkā pēc jauno noteikumu versijas publicēšanas interneta vietnē. Katru reizi, apmeklējot interneta vietni, apmeklētājiem ir jāpārbauda, vai ir publicēta jauna šo noteikumu versija, pirms interneta vietnes tālākas izmantošanas