Jaunums

Akcijas “Par godīgu šokolādi!” noslēgusies

  • Ziņo twitter.com
  • Pasaki Draugiem
  • Sūti uz facebook.com

Decembra sākumā noslēdzās pirmā kampaņa “Par godīgu šokolādi!“, kurā 118 organizācijas no 16 valstīm piedalījās parakstu vākšanā petīcijai, kas pieprasa šokolādes ražotājiem beidzot padarīt šokolādes ražošanu godīgu. Kopā tika savākti 122 826 paraksti no visas Eiropas, kas pieprasīja šokolādes kompānijām:

  • Nodrošināt godīgu atalgojumu kakao audzētājiem un saimniecību strādniekiem;
  • Ievērot cilvēktiesības un darba tiesības visos kakao piegādes ķēdes posmos un neatbalstīt bērnu darba izmantošanu;
  • Veicināt kakao audzētāju kapacitāti īstenot ilgtspējīgu un dažādotu lauksaimniecību;
  • Pieņemt neatkarīgu sertifikācijas un uzraudzības sistēmu, lai nodrošinātu iepriekš minēto.

Pašreizējā situācija joprojām ir nožēlojama – lielākā daļa kakao fermeru dzīvo dziļā nabadzībā. Tam ir vairāki iemesli: zemas un nestabilas kakao cenas, vājā fermeru pašorganizēšanās un ietekme tirgū, mazais fermu izmērs, zemes īpašumtiesību neviennozīmība, zemā produktivitāte, sliktā infrastruktūra un pieeja tirgum. Šī nabadzība noved pie daudzām citām smagām problēmām: sliktiem darba apstākļiem, bērnu tirdzniecības un bērnu darba sliktākajām formām, analfabētisma un nepietiekama uztura.

Šokolādes piegādes ķēdē ir milzīga tirgus koncentrācija. Tikai 8 kakao tirgotāji un pārstrādāji kontrolē aptuveni 75 % kakao tirgus, bet 6 lielākās šokolādes ražošanas kompānijas saražo 40 % visas šokolādes pasaulē. Šī tirgus koncentrācija novājina fermeru pozīciju, bet tā ir labvēlīga uzpircējiem un tirgotājiem. Tajā pašā laikā teju visi lielākie industrijas pārstāvji, apgalvo, ka “tirgus” un kakao cenu noteicošie mehānismi ir ārpus viņu ietekmes.

Kampaņas “Par godīgu šokolādi!” bija milzīgs prieks par rezultātu. Nododot savāktos parakstus, šokolādes un saldumu asamblejas COABISCO ģenerālsekretārei Sabīnei Nafcingerei (Sabine Nafzinger), pirmo reizi vēsturē no šokolādes ražotājiem tika saņemts apliecinājums, ka tiks strādāts pie fermeru iztikas minimuma aprēķināšanas kakao audzēšanas valstīs, īpaši Ziloņkaula Krastā un Ganā.

Ar šo šokolādes industrija sper pirmo soli, lai atbildētu uz vienu no kampaņas prasībām – uz ko tika izdarīts spiediens pēdējos 2 gadus – nodrošināt godīgu cenu kakao zemniekiem par viņu produkciju.

COABISCO ģenerālsekretāre arī apliecināja, ka kompānijas pastiprinās cīņu pret bērnu darbu kakao ražošanā. “Kampaņa “Par godīgu šokolādi!” stingri uzraudzīs, kā šokolādes ražotājiem veicas ar šo solījumu”, apgalvo kampaņas vadītāja Evelīna Bāan (Evelyn Bahn) no organizācijas INKOTA.

Nafcingere vēl arī minēja, ka tiek strādāts pie jauna vienota Eiropas CEN/ISO standarta ilgtspējīgas šokolādes un kakao ražošanā, kas nesīs būtisku devumu situācijas uzlabošanā. Kampaņas organizatori apsveic šādu standartu izveidi, tomēr norāda, ka tie nedrīkst būt vājāki par jau esošajiem (UTZ Certified, Fairtrade, Rainforest alliance), un ka sertifikācija esošajos standartos ir nepieciešama, it sevišķi kamēr CEN/ISO standarts vēl tiek izstrādāts.

Ziloņkaula krasta kakao strādnieku un zemnieku asociācijas pārstāve Marija-Žanna N’Zore Kombo (Marie-Jeanne N’Zore Kombo) arī piedalījās petīcijas nodošanā. Viņa apliecināja, ka patērētājiem ir jāizdara spiediens uz šokolādes ražotājiem. Pretējā gadījumā situācija valstīs, kurās ražo kakao, neuzlabosies. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgas tādas kampaņas kā kampaņa “Par godīgu šokolādi!”.

Kampaņas organizatori ir cieši apņēmušies sekot kakao un šokolādes ražotāju rīcībai un uzraudzīt, vai viņu izteiktie solījumi rezultēsies arī darbos.

Komentāri: